Adatkezelési tájékoztató

a www.scholaculina.hu weboldal használatához

A www.sholaculina.hu (továbbiakban a weboldal) üzemeltetője tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor a weboldal szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

Az adatkezelő

Neve: Gastro Fehérvár Kft.
Székhelye: 8041 Csór, Arany János utca 8.
Adószáma: 24269568207
Email: info@scholaculina.hu

 

A kezelt adatok köre

A weboldal megtekintése során kezelt személyes adatok:
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generálhat. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A scholaculina.hu a látogatók számítógépére ún. sütit (cookie-t) küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az üzemeltető nem használja.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

Időpont foglalás:
A weboldalon a felhasználóknak lehetősége van időpontot foglalni egy-egy esemélyre, név, email cím és telefonszám megadásával. Időpontfoglalás esetén a felhasználónak minden esetben egy jelölőnégyzet kiválasztásával hozzá kell járulni ahhoz hogy az általa megadott személyes adatokat a weboldal üzemeltetője ezen adatkezelési tájékozató szerint kezelje. Az adatkezelő az így kapott adatokat a megrendelt szolgáltatás teljesítéséig tárolja, más célra nem használja fel, harmadik félnek nem adja tovább.

 

Fizetéskor kezelt személyes adatok:
Amennyiben Ön a weboldalon keresztül rendel meg szolgáltatást, abban az esetben a fizetést az OTP Simple Pay alkalmazásának igénybevételével teheti. Ön az adatait az OTP Simple Pay oldalán adja meg, melynek kezeléséért az OTP felel, adatvédelmi tájákoztatójuk megtalálható a  https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ oldalon. A Simple Pay a weboldal részére csak a sikeres fizetés tényéről küld információt névvel ellátva, melynek célja hogy a foglalás kifizetésének a tényét az üzemeltető rögzíteni tudja. Az OTP Simple Pay alkalmazás semmilyen egyéb pénzügyi adatot (bankkártya szám, CCV kód, lejárati idő stb.) nem oszt meg a weboldallal. A fizetés során kapott nevet a weboldal üzemeltetője a szolgáltatás bejezéséig tárolja, azt más célokra nem használja, harmadik féllel nem osztja meg.

Az adatkezelés jogalapjai

A honlap használatához, és a időpont foglaláshoz megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

A fizetéskor kezelt személyes adatokat az OTP Simple Pay kezeli

Az adatkezelés céljai

  • Weboldal látogatói adatok – A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
  • Időpont foglaláskor kezelt személyes adatok – Kapcsolttartáshoz szükségesek

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama

A weboldal használata esetén az ún. session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően.

A megrendeléskor megadott személyes adatokat az üzemeltető a szolgáltatás megtörténtéig tárolja.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat, ezzel kapcsolatos igényét emailben vagy telefonon tudja jelezni az adatkezelő felé.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be. Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő.

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő email címén.

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a ide kell a weboldal szolgáltatójának a neve internetszolgáltató szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tároljuk. A szerver az Európai Unión belül található.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelő az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.