Általános szerződési és felhasználási feltételek

2020.07.01

1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a schola culina Főzőiskola (a továbbiakban:

Szolgáltató) rendezvényeire történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a főzőiskola szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, rögzítse.

A Szolgáltató adatai

 • Cégnév: Gastro Fehérvár Kft.
 • Székhely: 8041 Csór, Arany János utca 8.
 • Adószám: 24269568207
 • Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Szerződés nyelve: Magyar
 • Email: info@scholaculina.hu

A Szolgáltató üzlete:

 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 14.

 

Részvételi feltételek

A www.scholaculina.hu weboldalon a Szolgáltató rendezvényein való részvételi lehetőséget értékesítünk. A rendezvényen való részvételre a www.scholaculina.hu weboldalon keresztül történő jeneltkezéssel van lehetőség. Ön a weboldal használatával, illetőleg az azon történő jelentkezéssel, kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató rendezvényeire történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, és annak minden pontjával egyetért.

Főzőtanfolyamainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk, de gyermekeket felnőtt felügyelettel a kurzus nehézségi fokától függően 12 éves kortól szívesen várunk. A részvételi díjat ebben az esetben mindkét főnek teljes áron számoljuk fel.

A főzőtanfolyamokat legalább öt jelentkező esetén tartjuk meg. Az egyéni kurzusok maximális létszáma 12 fő. Főzőkurzusainkon maximum 4 fős társaságot tudunk fogadni. Ennél több résztvevő esetén privát rendezvényeinkre tudnak árajánlatot kérni a honlapunkon keresztül.

A kurzusra történő jelentkezés menete:

 1. A weboldalon a kapcsolat menüpont alatt a jelentkező megadja adatait, maj az “elküldöm” gombra kattint.
 2. A megrendelt részvétel árát az OTP Simple Pay-en keresztül a weboldalon, előváltott voucherrel, vagy személyesen, illetve banki átutalással, előre kell kifizetni, a főzőtanfolyam megkezdése előtt.

 A főzőtanfolyamok menete

Tematikus tanfolyamok esetében a kurzus kb. 3 óra hosszú, a jelentkezőknek a kezdést megelőzően legalább 10 perccel szükséges a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, az egyes tételek elkészítésébe azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni. 

Célszerű a főzőtanfolyamra legalább egy társsal jelentkezni, mivel a legtöbb kurzus párosan zajlik.  A kurzus témáját képező menüsor ismertetése után a résztvevők saját maguk készítik el az ételeket, a jelen lévő szakember irányításával. Az egyéni kurzusokon készült ételek elfogyaszthatók és/vagy  hazavihetők.

A jelentkezők a főzőtanfolyamokon saját alapanyagot, eszközt nem használhatnak. A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

Menük

A Szolgáltató a menüsor meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamely alapanyagra allergiás, vagy érzékeny, jogosult az alapanyagok vonatkozásában a kurzust megelőzően tájékoztatást kérni. Amennyiben lehetséges, a Szolgáltató a jelzett alapanyag helyettesítéséről gondoskodik.

A menüsorok – kurzustól függően – legalább három, legfeljebb öt fogásból állnak.

Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás a jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

Részvételi díjak

A részvételi díjak kurzusonként változnak.

A részvételi díj tartalmazza a szakember által vezetett – rövid elméleti felkészítést követő – ételkészítést, a szükséges alapanyagokat, a kötény és a főzéshez szükséges konyhai eszközök használatát, egy frissítőt, egy bevásárlólistát/receptsort valamint az elkészült ételek elviteléhez szükséges csomagolóanyagokat.

A részvételi díj az áfát tartalmazza.

 Fizetés módja

 1. Banki átutalás

A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai

Kedvezményezett: XXXXXXX
Kedvezményezett számlaszáma: XXXXXXX

 1. Készpénzes fizetés

A részvételi díj készpénzes teljesítésére nincs lehetőség

 1. Voucher

A Szolgáltató lehetőséget biztosít ajándékutalvány vásárlására a Szolgáltató üzletében A voucher a Szolgáltatónál meghirdetett bármely tanfolyamon beváltható. A voucher érvényessége a vásárlástól számított egy év. Akció keretében vásárolt voucher esetén, minden esetben az akcióban feltüntetett érvényességi idő számít.

 1. Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül

A Szolgáltató részére az erre irányuló szerződés alapján az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

Az internetes áruház a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában az OTP Bank rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni. Az OTP Bank rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel.

Részvételi szabályok

A főzőtanfolyamokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal:

A főzőtanfolyamon valórészvételből a Scola Culina képviseletében eljáró, jelen lévő szakács, mentor, animátor jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

 • a főzőtanfolyamon biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja;
 • egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti;
 • a főzőiskolában kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;
 • magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;
 • viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a főzőtanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a főzőtanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.

A résztvevők a konyhát, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

Tanfolyam elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket.

Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját a Szolgáltató visszafizeti.

Lemondási feltételek

A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 10 munkanappal jogosultak a részvételt lemondani. A jelen pont szerinti lemondást követően a már megfizetett részvételi díj, illetve a már megvásárolt voucher bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a résztvevő a jelen pontban foglalt feltételek szerint mondja le a kiválasztott tanfolyamon történő részvételt, és nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget a lemondás és a részvételi díj visszatérítése iránti igény írásban történő közlésétől számított 60 napon belül a Szolgáltató visszatéríti.

Voucherrel regisztráló jelentkező részére a részvételi díj visszatérítésére nincs mód.

A tanfolyamot megelőző 9-3 munkanap közötti lemondás esetén a Szolgáltató a tanfolyam díjának 50%-át kötbérként érvényesíti. A jelentkező ebben az esetben a már megfizetett részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új kurzusra jelentkezni. Amennyiben a résztvevő a jelen pontban foglalt feltételek szerint mondja le a kiválasztott tanfolyamon történő részvételt, és nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeg 50 %-át a lemondás és a részvételi díj – jelen pontban meghatározott hányadának – visszatérítése iránti igény írásban történő közlésétől számított 60 napon belül a Szolgáltató visszatéríti.

A tanfolyamot megelőző 3 munkanapon belül közölt lemondás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód.

A jelentkezők a lemondást írásban tehetik meg az info@scholaculina címre megküldött e-mailben.

A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Lencsés-Pál Mónika Petra EV (8000 Székesfehérvár, Titeli út 50.) adatkezelő által a scholaculina.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff